værkbiografi

Helle Bjerrums konceptuelle værker handler ofte om identitet og livsvilkår. Det er temaer der har fulgt hende siden afgangsprojektet, som var knyttet til Kirkegaards eksistentialisme. Samtidig kom Fragmentale verdensbilleder, der handler om hvordan menneskers verdensbilleder er bygget op af forholdsvis tilfældige fragmenter af forståelse for og viden om verden.


.
Tematikken findes i Vingeslag fra 1999, hvor erfaringssystemer er mere eller mindre sammensnørede linier der spænder sig ud fra kroppen som vinger. Statens kunstfond har opkøbt den ene i 2002.


.
I 2008 åbner temaet sig i et større perspektiv med Reproduktion, der handler om hvordan den samtidige generation, reproducerer den forriges kultur og normer.
.
Identitetstemaet er helt i front i Spor fra 2010, der behandler dannelsesaspektet af lærerens rolle, læreren sætter spor.

.
Et andet og stærkt relateret tema er sammenstillinger eller modsætningspar, det ses stærkt i Natur-kultur fra 1997

.
i Himmel og helvede fra 1999

.
- og igen i 2010 hvor Mellemrum tager fat i det svært definerbare, tredje, det der findes imellem to.

.
I de to store udstillngsprojekter Status 2012 og Er 2013 er identitet omdrejningspunktet.

I “Status” ses identiteten i relation til omverdenen, hvordan opnås og fastholdes en position, en status.


Læs mere: http://www.hellebjerrum.dk/konceptuelle-smykker/status
.
I projektet “Er” undersøges væren, indeni, udenfor og i alle tilfælde i relation til det der omgiver.

læs mere: http://www.hellebjerrum.dk/mellem-kunst-og-design

 

Comments are closed.