vingeslag

Vingeslag | 1999   -at visualisere en tanke som et linieforløb omkring kroppen.
Værkerne er inspireret af tanker omkring errindringsbagage, den mængde errindringer, erfaringer der gør det muligt at orientere sig i verden, men som kan udvikle sig helt forskelligt, fra samensnørrede systemer til lette vinger.
Tråden forholder sig til kroppens linier, punkter og proportioner, danner rum og rytme. Fra bestemte vinkler kan opleves referencer til vinger. Når figurerne fjernes fra kroppen, og finder hvile på en flade, transformeres de til skulpturelle oplevelser, hvor linier og rum forhlder sig til fladen under og rummet omkring sig.

This post is also available in: English

Comments are closed.