spor | traces

 

Spor | 2010

Værket handler om dannelsesaspektet i lærerens rolle. Ved at tage fat i de to klassiske redskaber læreren anvender.
Læreren er en autoritet, der har en meget stærk indflydelse på børns dannelse og dermed hvilke værdier og normer der reproduceres i vores samfund.

Formidleren. Kridtet, sætter spor, helt bogstaveligt på tavlen, på hænderne og på tøjet. Men også i overført betydning sætter det spor i eleverne, når de aflæser det grafiske billede kridtet har afsat. De bliver oplyste og oplever at de mestrer noget, eller forvirrede og stiller spørgsmål, eller oplever afmagt overfor det, de måske ikke formår at aflæse.

Vejlederen. Den røde pen, er den der retter og vejleder. Mange voksne deler en erindring om hjemmearbejde der er komme tilbage fra læreren, fuld af røde streger og kommentarer. De fleste husker blandingen af forventning og skræk for at se, hvor mange røde streger der nu måtte være. Og om der skulle være en rosende kommentar til slut? Den røde pen har sat sig spor.

Hvis man tager smykket på, sætter det spor på tøjet.

Comments are closed.