konceptuelle smykker

Status, separatudstilling, 2012

mellemrum Danmark og Sverige, halssmykke 2010
mellemrum Fred og Ginger, halssmykke 2010
spor halssmykke 2010
reproduktion, halssmykke 2008
næstekærlighed, halssmykke 2007
himmel og helvede, armringe 1999
natur og kultur, 2 fingerringe i rav og sølv 1997
fragmentale verdensbilleder fingerringe i barkelit, sølv og guld 1995

Om mine konceptuelle smykker.
Mine konceptuelle værker handler ofte om identitet og livsvilkår. Det er temaer der har fulgt mig siden mit afgangsprojekt, som var knyttet til Kirkegaards Eksistentialisme.
Samtidig kom Fragmentale verdensbilleder, der handler om hvordan menneskers verdensbilleder er bygget op af forholdsvis tilfældige fragmenter af forståelse for og viden om verden.
Tematikken findes i Vingeslag fra 1999, hvor erfaringssystemer er mere eller mindre sammensnørede linier der spænder sig ud fra kroppen som vinger, Statens kunstfond har opkøbt den ene.
I 2008 åbner temaet sig i et større perspektiv med Reproduktion, der handler om hvordan den samtidige generation, reproducerer den forriges kultur og normer.
Identitetstemaet er helt i front i Spor fra 2010, der behandler dannelsesaspektet af lærerens rolle -læreren sætter spor.
Et andet og stærkt relateret tema er sammenstillinger eller modsætningspar, det ses stærkt i Natur-kultur fra 1997, i Himmel og helvede fra 1999 og igen i 2010 hvor Mellemrum tager fat i det svært definerbare, tredje, det der findes imellem to.
Senest er mit projekt med titlen Status, der mundede ud i soloudstilling og katalog i 2012. Sattus samler temaerne identitet og relation til omverdene.

This post is also available in: English

Comments are closed.